Nasze modlitwy

Modlitwa uwielbienia.

Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi

rozwiń

Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani przez Niego będziemy nieśli aż na krańce ziemi poznanie i miłość ku Niemu. I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania, i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen.

Akt odnowienia profesji zakonnej

rozwiń

Dziękujemy Ci Boże, że obdarzyłeś na powołaniem zakonnym, abyśmy w zakonie całkowicie się Tobie poświęciły, żyjąc według Ewangelii św. Teraz każda z profesek odnowi swoją profesje zakonną, która jest uwieńczeniem chrztu świętego. Te zaś, które nie złożyły profesji, będą Cię Boże prosić o łaskę dobrego przygotowania na tę chwilę. Ja siostra Maria ... głęboko wierząc w pomoc łaski Bożej, pragnę doskonalej zachowywać Ewangelię Chrystusową. Na chwałę Bożą ślubuję żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według Reguły III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu i Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Antonianek. Całym sercem oddaję się siostrzanej wspólnocie, aby pod działaniem Ducha Świętego i za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego naszego Ojca Franciszka, świętego Antoniego i wszystkich świętych oraz z pomocą sióstr poświęcić się służbie Bogu i Kościołowi.

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

rozwiń

O Jezu, Twemu Sercu powierzamy wszystkie nasze sprawy i w Nim je składamy. Oddajemy się Tobie i zdajemy się na Ciebie, bo Ty nie zawiedziesz naszej ufności. P: Najświętsze Serce Jezusa W: Przyjdź Królestwo Twoje.

Modlitwa do Maryi Matki Życia

rozwiń

O Maryjo, Jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,Tobie zawierzamy sprawę życia.
Spójrz o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
rzesze kobiet, które nie potrafią z przyjąć miłością daru życia.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością
głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj nam łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
abyśmy mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

rozwiń

O Jezu Dobry Pasterzu przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz Swojemu Kościołowi. Wspomagaj wszystkich wezwanych. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udzielaj siły i wytrwałości tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twego Imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot, zwracaj na nich swe oczy i powołuj ich, by wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś.
Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Twej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twego Królestwa. Amen.

Modlitwy do bł. o. Anastazego Pankiewicza

rozwiń

NASZA CODZIENNA MODLITWA

Wszechmogący i miłosierny Boże! Prosimy Cię pokornie, udziel nam za wstawiennictwem bł. o. Anastazego Pankiewicza silnej wiary, by mężnie trwać przy Chrystusie i wytrwałości w czynieniu dobra.

Maryjo, Królowo Męczenników, uproś nam łaskę, byśmy byli „ludźmi mocnymi sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają”. Amen.

Błogosławiony ojcze Anastazy – mężny świadku Chrystusowej Ewangelii – módl się za nami.


LITANIA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami!

Święty nasz ojcze Franciszku, módl się za nami!

Błogosławiony Anastazy Pankiewiczu,

Błogosławiony Anastazy, z ubogiej i wielodzietnej rodziny pochodzący,

Błogosławiony Anastazy, sumienny w nauce,

Błogosławiony Anastazy, obowiązkowy w wypełnianiu swoich zadań,

Błogosławiony Anastazy, pragnący większej doskonałości duchowej,

Błogosławiony Anastazy, godny synu ojca Serafickiego,

Błogosławiony Anastazy, czcicielu Antoniego z Padwy,

Błogosławiony Anastazy, kapłanie według serca Bożego,

Błogosławiony Anastazy, oddany sprawie Kościoła i zakonu,

Błogosławiony Anastazy, duszpasterzu wojsk polskich na obczyźnie,

Błogosławiony Anastazy, wychowawco zakonnej młodzieży,

Błogosławiony Anastazy, w przełożeństwie wieloletni sługo braci,  

Błogosławiony Anastazy, sługo łódzkiej ziemi,  

Błogosławiony Anastazy, założycielu szkoły katolickiej,

Błogosławiony Anastazy, duchowy ojcze Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla,

Błogosławiony Anastazy, wzorze modlitwy i czcicielu Eucharystii,

Błogosławiony Anastazy, przykładem własnego życia przyświecający,

Błogosławiony Anastazy, mężu chrześcijańskiej nadziei,

Błogosławiony Anastazy, mądrości życiowej przykładzie,

Błogosławiony Anastazy, nie zrażający się trudnościami,

Błogosławiony Anastazy, duchem życia braterskiego przepełniony,

Błogosławiony Anastazy, gorliwy w pracy duszpasterskiej,

Błogosławiony Anastazy, pomagający będącym w potrzebie,

Błogosławiony Anastazy, o wykształcenie ubogiej młodzieży i dzieci zatroskany,

Błogosławiony Anastazy, cierpliwy w chorobie,

Błogosławiony Anastazy, do końca wierny strojowi zakonnemu i powinnościom kapłańskim,

Błogosławiony Anastazy, więźniu  obozu w Dachau,

Błogosławiony Anastazy, współwięźniom niosący radość i pociechę,

Błogosławiony Anastazy, przez oprawców w czasie pomocy bliźniemu dłoni pozbawiony,

Błogosławiony Anastazy, męczenniku za wiarę,

Błogosławiony Anastazy, orędowniku przed Bogiem,

Błogosławiony Anastazy, chlubo bernardyńskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami błogosławiony Anastazy

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, ty obdarzyłeś błogosławionego ojca Anastazego Pankiewicza * łaską mężnej wiary nie cofającej się przed męczeńską ofiarą życia, * spraw, abyśmy za jego przykładem zawsze żyli treścią Chrystusowych błogosławieństw, * a wierni powołaniu do świętości, byli oddanymi dziećmi Kościoła i odważnymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

RESPONSORIUM

Mężny świadku wiary, męczenniku Boży,

Pośród burz dziejowych, nieszczęśliwszych zdarzeń,

Kiedy brak nadziei na świecie się mnoży

do ciebie wołamy, ojcze Anastazy

W każdej życia próbie, w lękach, w zniewoleniach, wskaż nam drogę pewną do portu zbawienia! (Refren)

W obozie zagłady, w niewoli kajdanach,

wierny towarzyszu w nędzy i cierpieniu,

utraciłeś  dłonie z miłości do Pana,

w geście miłosiernej pomocy bliźniemu             

W każdej życia próbie …

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,

Chwała niech brzmi Bogu, w Trójcy Jednemu

W każdej życia próbie …

P.  Módl się za nami błogosławiony Anastazy

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Ty ukształtowałeś serce błogosławionego Anastazego, który za przykładem Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pasterza oddał życie za wiarę,* spraw prosimy, abyśmy i my kształtowali nasze serca i  osiągnęli wieczną szczęśliwość. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NOWENNA

Modlitwa na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, Pociecho strapionych i Mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. W pokorze upadamy przed Twoim majestatem i błagamy Cię, racz – za przyczyną bł. o. Anastazego, który oddał życie swoje za wiarę w obozie koncentracyjnym – wysłuchać naszych modlitw i udzielić każdemu z nas łaski. Prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i Króla Męczenników, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień pierwszy – Wiara

Wiara jest cnotą teologiczną, która pozwala nam żyć w zażyłości z Bogiem. Wierzyć, to znaczy także dawać świadectwo wiary w swojej codzienności. To znaczy iść z Chrystusem drogą krzyżową wśród przeciwności i prześladowań. Błogosławiony Anastazy dał swoim życiem takie świadectwo. W sposób heroiczny urzeczywistniło się ono w jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym.

Niech jego przykład będzie dla nas wzorem wiary, zwłaszcza dzisiaj, w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa, gdy doświadczamy wielkiego zagubienia i zamieszania, gdy tak bardzo potrzebujemy wzorów osobowych do naśladowania.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który bł. o. Anastazego zachowałeś wiernym do końca, udziel nam łaski niezachwianej wiary, abyśmy wśród zmienności świata potrafili mężnie ją wyznawać i szerzyć ku pożytkowi swojemu i bliźnich. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień drugi – Nadzieja

Nadzieja jest cnotą teologiczną, dzięki której, licząc przede wszystkim na łaskę Ducha Świętego, już teraz jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego. Cnota ta wlewa pewność, iż każdy z nas może ten cel osiągnąć, pozwala dźwigać się z upadków, usuwa obawy i zagrożenia oraz napełnia otuchą w przeciwnościach naszego ziemskiego pielgrzymowania.

Cnota nadziei dodawała bł. Anastazemu sił do pracy w niesprzyjających okolicznościach i wśród przeciwności życiowych. Dawała pociechę w czasie osamotnienia i duchowych cierpień, pozwoliła mu mężnie i odważnie znieść wszystko dla miłości Chrystusa w obozie koncentracyjnym.

Niech cnota nadziei stanie się także naszym udziałem i przynosi pociechę w trudnych chwilach życia.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który bł. o. Anastazemu wyjednałeś szczególną nadzieję życia wiecznego, spraw, aby nasza nadzieja była pokorna i stała i opierała się nie na naszych siłach, ale żeby była nieustannie umacniana łaską Ducha Świętego. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dzień trzeci – Miłość Boga

Miłość jest cnotą teologiczną, dzięki której człowiek miłuje Boga nade wszystko, a także – ze względu na Niego – miłuje swoich bliźnich. Cnota ta zajmuje centralne miejsce wśród wszystkich cnót, zdobiących ludzką duszę. Rodzi liczne owoce, które są potrzebne w życiu codziennym, a wśród nich: radość, ufność i pokój wewnętrzny, bezinteresowną i trwałą przyjaźń oraz braterstwo.

Błogosławiony Anastazy pałał płomienną miłością do Boga. Realizował ją w całym swoim życiu, a jej szczyt osiągnął w obozie koncentracyjnym.

Niech cnota miłości rozpromieni także i nasze serca, abyśmy bardziej potrafili dawać, aniżeli brać.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który bł. o. Anastazemu dałeś udział w prawdziwym umiłowaniu spraw Bożych i ludzkich, spraw, abyśmy w naszym życiu zawsze szukali przede wszystkim Boga, źródła prawdziwej miłości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dzień czwarty – Pokora

Pokora to cnota, która pozwala nam żyć w prawdzie i sprawiedliwości. Stawia Boga na pierwszym miejscu, pozwala prawidłowo rozpoznać, kim jesteśmy, czym dysponujemy oraz zrozumieć, komu wszystko zawdzięczamy. Człowiek pokorny nie wynosi się ponad innych, nie unika, ale i nie szuka pochwał. Żyje w prostocie. Potrafi z godnością i spokojem znieść niesłuszne poniżenie, obelgę, krzywdę, ale i upomnieć się o należny jemu i innym szacunek.

Chciejmy i my za przykładem bł. o. Anastazego Pankiewicza praktykować cnotę pokory, która sprawia, iż nasze życie staje się bardziej autentyczne i wartościowe.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który obdarowałeś bł. o. Anastazego równowagą ducha w przeciwnościach losu i powodzeniach, spraw, abyśmy umieli zapominać o sobie i stronili od nieuporządkowanego dążenia do godności, zaszczytów i honorów, a szukali jedynie Bożej chwały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

 Dzień piąty – Modlitwa

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina i uczy, że modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem – „Powinna ożywiać nas w każdej chwili”. Tymczasem my zbyt często zapominamy o Tym, który jest naszym Życiem i naszym Wszystkim. Modlitwa utwierdza w wierze, pogłębia nadzieję i zbliża do Stwórcy. Błogosławiony o. Anastazy z modlitwy czerpał siłę do stawiania czoła problemom codzienności. Dzięki niej wzrastał w świętości życia.

Chciejmy i my za przykładem bł. o. Anastazego przemieniać swoje serca oraz modlić się o żywą wiarę i niezachwianą ufność w Boga.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Panie Jezu, który powiedziałeś: „Zawsze trzeba się modlić i nigdy nie ustawać’’, udziel naszym sercom swojego ducha trwania na modlitwie do Boga Ojca, abyśmy, jak bł. o. Anastazy, z modlitwy czerpali siłę do wypełniania Jego świętej woli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dzień szósty – Miłość bliźniego

Jezus streścił obowiązki człowieka względem Boga i drugiego człowieka w przykazaniu miłości: ,,Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. Błogosławiony o. Anastazy praktykował przykazanie miłości bliźniego w sposób doskonały. Świadectwem tego stały się jego dłonie wyciągnięte w kierunku brata, boleśnie mu odcięte w obozie koncentracyjnym.

Módlmy się, abyśmy mogli i my wypełniać jak najdoskonalej to przykazanie.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Boże, który jesteś przedziwny w swoich świętych, dozwól, abyśmy za wstawiennictwem bł. o. Anastazego, który poszedł w ślady Syna Twego do końca miłując swoich braci, stawali się coraz bardziej jedną miłującą się rodziną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dzień siódmy – Praca

Praca jest powołaniem, zaszczytem i podstawową powinnością człowieka. Poprzez nią człowiek kształtuje całe swoje życie doczesne oraz zasługuje na życie wieczne z Bogiem. Najdoskonalszym wzorem wypełnienia tego powołania jest Jezus Chrystus, który pracował w warsztacie swojego ziemskiego ojca, nie przestając być w sprawach swego Ojca Niebieskiego.

Życie bł. o. Anastazego nieustannie wypełniały różne prace. Z wielkim poświęceniem i dokładnością wykonywał swoje zadania w zakonie, w pracy duszpasterskiej i wychowawczej. Nigdy nie szczędził sił.

Chciejmy i my podejmować nasze prace i obowiązki z wielką odpowiedzialnością i poświęceniem.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który poddałeś człowiekowi cały wszechświat, spraw prosimy, abyśmy za przykładem bł. o. Anastazego, gorliwego pracownika Twojej winnicy, każdą pracę wykonywali uczciwie na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dzień ósmy – Cierpliwość

Probierzem miłości jest cierpliwość: „Miłość jest cierpliwa”. Różnorakie doświadczenia, trudności, problemy, wystawiają naszą wiarę, nadzieję i miłość na próbę. Cnota cierpliwości kształtuje się w duchowym zmaganiu. Ona okazuje prawdziwą wartość wiary, nadziei i miłości. Kto nie przeszedł próby cierpliwości nie zna swego serca.

Życie bł. o. Anastazego przepełnione było różnorodnymi doświadczeniami i trudnościami. W cierpliwości, z pełną ufności wiarą, z niezachwianą nadzieją w Bożą pomoc, i w miłości realizował swoje życiowe powołanie.

Starajmy się i my również o postęp w zdobywaniu i praktykowaniu cnoty cierpliwości, niezbędnej w naszym codziennym życiu.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który obdarowałeś bł. o. Anastazego umiejętnością konsekwentnego, pełnego miłości i cierpliwego realizowania podjętych zadań życiowych, obdarz i nas cnotą cierpliwości, abyśmy mogli bez zwątpień i szemrań pełnić wolę Bożą. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dzień dziewiąty – Apostolstwo

Apostolstwo to praca dla chwały Bożej i dobra duchowego człowieka. Wynika ona z miłości Boga i ludzi. Wyróżniamy apostolstwo modlitwy, słowa i dobrego przykładu. Znajdujemy je w całym życiu bł. o. Anastazego. W okresie pobytu w obozie zagłady apostolstwo jego zyskało na sile wyrazu. Tam poprzez żarliwą modlitwę, wlewanie nadziei w serca współwięźniów i osobisty przykład życia ofiarnego wypełnił najlepiej jak tylko mógł swoje posłannictwo wiernego ucznia Chrystusa.

Starajmy się również być Chrystusowymi apostołami! W trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa świat potrzebuje, nie mniej niż wówczas, autentycznych wyznawców wiary.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, który powołałeś i uczyniłeś bł. o. Anastazego żarliwym apostołem Królestwa Bożego, by modlitwą, słowem i przykładem swego gorliwego życia przybliżał ludzkie serca do Boga, udziel także i nam, za jego wstawiennictwem, łaski owocnego apostołowania w dzisiejszym świecie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwy do Chrystusa Króla

rozwiń

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Króluj Chryste i zwyciężaj. Przez dobroć i łaskę swoją serca wszystkich podbij słodkiemu władaniu Twej miłości. Na Imię Twoje niechaj się zgina kolano wszelkich  istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Przez Ciebie Zbawco, z Tobą i w Tobie stworzenie wszelkie niech chwali Pana po wszystkie wieki. Amen.


P: Najświętsza Maryjo Panno promienna radością zmartwychwstania Syna swego

W. naucz nas szerzyć Królestwo Jego na ziemi.

P. Proszę Panie

W. aby płomienna i słodka moc Twojej miłości wchłonęła mój umysł i oderwała go od wszystkiego, co jest na ziemi, abym z miłości ku Tobie umarła, jak Ty z miłości umarłeś za mnie. Amen.

LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad duszami.
Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu pokory przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panuj nad rodzinami.
Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś naszą pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Nain, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami, panuj nad narodami
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książę pokoju,
Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, panuj nad swymi nieprzyjaciółmi.
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoja modlitwę na krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
P. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W. A pokój trwać będzie bez końca.
P. Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

P. O Jezu, Twemu Sercu powierzamy wszystkie nasze sprawy i w Nim je składamy. Oddajemy się Tobie i zdajemy się na Ciebie, bo Ty nie zawiedziesz naszej ufności.    

P. Najświętsze Serce Jezusa

W. Przyjdź Królestwo Twoje.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

P. Panie Jezu Chryste
W. uznaję Cię za Króla Wszechświata. Wszystko cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszystkie Twoje prawa. Odnawiam moje przymierze zawarte z Tobą przy chrzcie świętym. Wyrzekam się grzechu i szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła. Przyrzekam żyć w wolności dziecka Bożego, a nade wszystko zobowiązuję się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Twojego Królestwa, Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.

NOWENNA   DO CHRYSTUSA KRÓLA

    Ciebie, Chryste, wyznajemy,
    Królem czasu i wieczności,
    Władcą ludów całej ziemi,
    Dusz i serc najwyższym Sędzią.
    Tobie, Jezu, który rządzisz,
    Przez swą miłość całym  światem,
    Niechaj będzie wieczna chwała
    Z Ojcem i Najświętszym Duchem. Amen.


Dzień 1: Chrystus Królem Prawdy

Tak, Ja jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha, mojego głosu. ( J 18,37)

(milczenie)

Módlmy się: Panie Jezu, nasz Nauczycielui Królu całego stworzenia. Ty wezwałeś nas          
do swego Królestwa, zachowaj nas świętymi i nieskalanymi przed Twoim Obliczem  i uświęć nas w prawdzie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 2: Chrystus Królem Królestwa Życia

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. (J 11,25-26)
(milczenie)

Módlmy się: Boże sprawiedliwy i miłosierny, spraw łaskawie, abyśmy niestrudzenie pełniąc dobro, dostąpili uczestnictwa w zwycięstwie i chwale Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Dzień 3: Chrystus Królem Królestwa Świętości

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił was spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna  Umiłowanego.
Kol 1,13-14

(milczenie)    
                                                                               
Módlmy się: Przyjmij, Panie, nasze modlitwy i doprowadź nas wszystkich do świętości. Przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień 4: Chrystus Królem Królestwa Łaski
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do końca wieczności. Amen (2 P 3,18)

(milczenie)

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Panie niebai ziemi, wysłuchaj modlitw Twojego ludui nieustannie napełniaj go swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień 5: Chrystus Królem Królestwa Sprawiedliwości

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. (Mt 5,10)

(milczenie)

Módlmy się: Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw, abyśmy przez wierność łasce z radością Tobie służyli i trwali w stałej czujności na ostateczne nadejście królestwa sprawiedliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Dzień 6: Chrystus Królem Królestwa Miłości

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazywam was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. (J 15,12-15)

(milczenie)

Módlmy się: Wszechmogący Boże, który jesteś Miłością, spraw, abyśmy kochali Ciebie
nade wszystko, a wszystkich ludzi miłowali w Tobie czynem i prawdą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

dzień 7: Chrystus Królem Królestwa Pokoju

Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. (J 14,27)
(milczenie)

Módlmy się: Panie, uczyń nas narzędziem Twojego pokoju. Spraw, abyśmy nieśli miłość
tam, gdzie nienawiść, jedność – gdzie podział, nadzieję – gdzie rozpacz i przez to budowali Twoje Królestwo pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dzień 8: Chrystus Król – źródłem dobroci

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. (Kol 3,12-13)
(milczenie)

Módlmy się: Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj naszych modlitw i spraw łaskawie, abyśmy z Twojej dobroci otrzymali wszystko, o co z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień 9:  Chrystus – Król Miłosierny

Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.    (Łk 4, 18-19)

(milczenie)

Módlmy się: Panie, który przyszedłeś na ziemie, aby szukać zagubionych i grzesznych obdarzać przebaczeniem, wysłuchaj nasze prośby i spraw, aby wszyscy, za których się modlimy, dostąpili Twego Miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwy do św. Antoniego

rozwiń

LITANIA DO ŚW.ANTONIEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu, świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, módl się za nami.
Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, Sługo Matki Niepokalanej,
Święty Antoni, wierny synu świętego Ojca Franciszka,
Święty Antoni, żarliwy w modlitwie,
Święty Antoni, przykładzie życia w ubóstwie i czystości,
Święty Antoni, obrazie wzorowego posłuszeństwie,
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,
Święty Antoni, pokorny w przyjmowaniu zaszczytów,
Święty Antoni, miłością Boga płonący,
Święty Antoni, wzorze cnót ewangelicznych,
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,
Święty Antoni, za wiarę gotowy na męczeństwo,
Święty Antoni, podporo Kościoła świętego,
Święty Antoni, apostole Ludu Bożego,
Święty Antoni, bojowniku o wiarę,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, rozmiłowany w Piśmie Świętym,
Święty Antoni, niestrudzony kaznodziejo,
Święty Antoni, wyrozumiały dla grzeszników,
Święty Antoni, pogromco występków,
Święty Antoni, Aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu szatana,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, ucieczko w zmartwieniu,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,
Święty Antoni, chlubo Zakonu franciszkańskiego,
Święty Antoni, radości nieba całego,
Święty Antoni, drogi nasz pośredniku u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami święty Antoni.
W.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się: Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię, Panie, wyznawca Twój święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobił i wsławił, i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.
Amen.

RESPONSORIUM DO ŚW. ANTONIEGO

P. Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.
Za jego przyczyna chorzy zdrowo wstają, z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.
W.
Zguby się znajdują, łaska zdrowia wraca
Złe myśli pierzchają, wzrasta ufność w Boga.
P. Kalecy się cieszą ciała uzdrowieniem, zguby się znajdują za ufnym westchnieniem.
W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy i w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.
W.
Zguby się znajdują...
P. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą, z mieszkańcami Padwy sławę jego głoszą.
Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, chwała za tę władzę daną Antoniemu.
W.
Zguby się znajdują...

P. Weź nas w opiekę, święty Antoni.
W.
Niech nas twa prośba od złego broni.

P. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże, który świętego Antoniego przedziwnym pośrednictwem obdarzyć raczyłeś, użycz nam, abyśmy skutecznie otrzymać mogli to, o co przez jego zasługi pokornie majestat Twój prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwy do św. Franciszka

rozwiń

MODLITWA DO ŚW. FRANCISZKA

Bądź pozdrowiony święty nasz Ojcze, Światło Ojczyzny, założycielu trzech zakonów, zwierciadło cnót, drogo uczciwości, wzorze obyczajów, wiedź nas z wygnania doczesnego do królestwa niebios.

P. Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, gdy świat ogarnęła oziębłość, Ty dla rozpalenia naszych serc ogniem miłości, odnowiłeś w ciele św. Franciszka rany swej Męki, spraw łaskawie, byśmy przez jego zasługi i modlitwy wytrwale nieśli swój krzyż i przynosili godne owoce pokuty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu, świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Święty Franciszku, miłujący pokorę,
Święty Franciszku, wzorze pokuty,
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Franciszku, krysztale czystości,
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący,
Święty Franciszku, patriarcho ubogich,
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów,
Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla,
Święty Franciszku, pogromco szatana,
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata,
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga,
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. Módl się z nami, święty Ojcze Franciszku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.P. Módlmy się: Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi, Serafickiego Franciszka, daj nam, prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za jego wsta- wiennictwem i przykładem przez stałe nawraca- nie się i czynienie pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

MODLITWA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA PRZED KRUCYFIKSEM

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, pokorę głęboką, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zdolność jasnego odczuwania i poznawania, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen.

Niedzielna Adoracja południowa

rozwiń

Panie Jezu Chryste utajony w Najświętszym Sakramencie w czasie Ostatniej Wieczerzy ustanawiając dar Eucharystii dałeś świadectwo Swej niezmierzonej miłości do ludzi. Dziś klęcząc przed Tobą, wielbimy Cię za Twoją niewysłowioną dobroć. Wielbimy Cię teraz i na wieki za ustanowienie Ofiary Eucharystycznej, która jest nieustannym źródłem naszej duchowej mocy. Wielbimy Cię teraz i na wieki za Twą sakramentalną obecność wśród nas, będącą zadatkiem przyszłego naszego obcowania z Tobą w wieczności. Wielbimy Cię teraz i na wieki za sakramentalną łaskę Eucharystii, wzmacniającą nas w dążeniu do wiekuistego Dobra. Pragniemy Cię wielbić teraz i na wieki każdym dniem naszego życia, każdym aktem dążenia do prawdy, każdym wysiłkiem dobrej woli. Amen.

Odnowienie obietnic Bierzmowania i modlitwa przed rozmyślaniem

rozwiń

Duchu Święty Boże, który w niedzielę Zielonych Świąt zstąpiłeś na Kościół święty, a na każdą z nas w dniu bierzmowania, bądź zawsze przy nas a szczególnie w czasie tego rozmyślania, które teraz będziemy odprawiać.

        Oświeć łaskawie nasz rozum, zapal nasze uczucia i serce, byśmy przepełnione miłością Twoją mogły nieść światu Chrystusa Pana, zgodnie z tym, czego wymaga od nas sakrament bierzmowania. Przyrzekamy o tym pamiętać Duchu Przenajświętszy, Boski nasz Pocieszycielu. A Ty, Najświętsza Maryjo Panno, Matko nasza, spraw prosimy Cię, byśmy były coraz wrażliwsze na działanie tegoż Ducha i w ten sposób do Twego Syna i Ciebie coraz to bardziej się upodabniały. Amen.  

 

Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.

rozwiń

Całym sercem pozdrawiamy Cię nasz najmilszy Zbawicielu w ten niedzielny poranek i wielbimy Twoje chwalebne Zmartwychwstanie. Spraw, niech  cotygodniowe przeżywanie tej tajemnicy Zmartwychwstania wpłynie na pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości oraz na doskonalsze zjednoczenie się z Tobą. Dziękujemy Ci za łaskę chrztu świętego przez który i my zmartwychwstałyśmy dla Ciebie. O Zbawicielu, nasz Królu i Panie, oto teraz każda z nas odnowi święte przymierze z Tobą na chrzcie zawarte.

Panie Jezu Chryste uznaję Cię za Króla Wszechświata. Wszystko cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną  wszystkie Twoje prawa. Odnawiam moje przymierze zawarte z Tobą przy chrzcie świętym.

Wyrzekam się grzechu i szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła. Przyrzekam żyć w wolności dziecka Bożego, a nade wszystko zobowiązuję się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Twojego Królestwa, Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen