Wspólnoty

Dom Formacyjny
i Generalny Zgromadzenia.
ul. Janosika 141
92-108 Łódź
tel. 0 42 679 27 20
e-mail: antonianki@wp.pl
Konto: Zgromadzenie Sióstr Antonianek  51 1020 3378 0000 1802 0116 0969
 
Apostolstwo sióstr tego domu to katechizacja w szkołach i przedszkolach oraz praca w sekretariacie i bibliotece Katolickiego Liceum i Gimnazjum Ojców Bernardynów im. O. Anastazego Pankiewicza (jako kontynuacja dzieła Ojca Założyciela). Także praca w Katolickim Przedszkolu Albercik w parafii św. Alberta Chmielowskiego oraz w zakrystii.
W dniu 1 grudnia 2012 roku w wydzielonej części tego domu powstały mieszkania chronione dla kobiet opuszczających Dom Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1a. A 4 stycznia 2013 roku wprowadziła się do nich pierwsza matka z dwójką dzieci.
W domu tym organizowane są rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt, których tematem jest godność osoby ludzkiej, powołanie kobiety oraz służba życiu. W czasie uroczystej Eucharystii można podjąć Duchową Adopcję poczętego dziecka. W drugą niedzielę miesiąca w różnych parafiach Łodzi i diecezji siostry modlą się z wiernymi w intencjach dzieł obrony życia, udostępniając wówczas materiały prolife.
Siostry na etapie formacji podstawowej i siostry starsze, które nie podejmują działalności zewnętrznej, również służą Ewangelii życia: w codziennej modlitwie i adoracji dziękują Bogu za dar życia, wstawiają się za poczętymi i zagrożonymi w łonach matek dziećmi, wynagradzają za grzechy przeciwko życiu składając w codzienności dar z siebie przez często niepozorne i ukryte gesty ofiary.

ul. 7 Kamienic 15
42-200 Częstochowa

e-mail: antoniankicz@gmail.com

Apostolstwo sióstr tej placówki to posługa pielgrzymom oraz posługuje samotnym matkom i ich dzieciom w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.


Rezerwacja noclegów pod numerem: 797 252 696

Dom Samotnej Matki
ul. Broniewskiego 1a , 93-162 Łódź
tel. 0 42 688 18 49
e-mail: dsm@archidiecezja.lodz.pl

http://www.csr.org.pl/dsm/aktualnosci.php

W czerwcu 1992 roku na prośbę Arcybiskupa Łódzkiego Władysława Ziółka, Dom Samotnej Matki mieszczący się przy ul. Janosika 141 został przeniesiony do budynku wydzierżawionego przez Kurię przy ul. Nowe Sady 17. Z powodu złego stanu tego budynku 12 października 2009 roku rozpoczęto budowę nowego domu przy Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a.13 października 2011 roku został on przez biskupa Adama Lepę uroczyście poświęcony  i otwarty.

Apostolstwo sióstr tej placówki to bezpośrednia realizacja charyzmatu Zgromadzenia i służba życiu poprzez obecność i codzienną troskę o matki i ich dzieci. Aktualnie w domu przebywają i pracują 3 siostry: dyrektor i 2 opiekunki. Zatrudnieni są w nim również pracownicy świeccy: księgowa, położna, psycholog, kucharki i kierowca.