Galeria

Służyć Ewangelii Życia

Obrona i promocja życia ludzkiego jest przejawem uczestnictwa w misji królewskiej Chrystusa i dlatego powinna mieć charakter posługi miłości, która wyraża się przez świadectwo osobiste, różne formy wolontariatu, działalności społecznej i zaangażowania politycznego.

Zobacz więcej zdjęć

Nasze pielgrzymowanie

Opowiadając się po stronie życia bierzemy czynny udział w pielgrzymkach promując Duchową Adopcję Dziecka Poczętego oraz nasz charyzmat do służby tym najmniejszym, bo jeszcze nienarodzonym.

Zobacz więcej zdjęć

Rekolekcje dla dziewczyn

Służąc Ewangelii Życia organizujemy rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt poświęcone godności i powołaniu kobiety.